DANIŞMANLIK
GLOBAL ÇÖZÜMLER

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan KHK ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü aynı çatı altında birleştirilerek tek bir genel müdürlük haline geldi. T.C. Enerji Bakanlığı' na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni genel müdürlüğün adı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) oldu.