DANIŞMANLIK
GLOBAL ÇÖZÜMLER

Orman İzinleriOrman İzinleriORMAN İZİNLERİ

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.
 

 • Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
 • Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
 • Maden Sahaları, Arama İşletme Altyapı, Tesis İzin Dosyası Tanzimi
 • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
 • İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzni Dosyası
 • (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • (ENH) Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosya Tanzimi
 • Türk Telekom Telefon Hattı ve YG Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Özel Ağaçlandırma projesi
 • Balık üretim tesisi orman izin dosyası
 • Turizm tesisi orman izin dosyası