DANIŞMANLIK
GLOBAL ÇÖZÜMLER

3B (Boyutlu) Modelleme ile Maden Rezerv Hesapları3B (Boyutlu) Modelleme ile Maden Rezerv Hesapları3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADEN REZERV HESAPLARI

Mitto Maden’in sunduğu diğer uzmanlık hizmetleri arasında yorumlama becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar ile bağdaştırma yeteneği, sistematik cevher yatağı tespiti ve 3-Boyutlu (3D) modelleme de yer almaktadır.
 

 • Sondaj verilerinden topoğrafik, stratigrafik ve analiz veri tabanları oluşturmak
 • Kuyu ve basamak kompozit hesapları yapmak
 • 2 boyutlu kuyu log kesiti ve 3 boyutlu grup kuyu log kesiti çıkarmak
 • Eş yükseklik, eş kalınlık, eş tenor haritaları çizmek
 • Topografya, cevher tavanı, cevher tabanı için 3 boyutlu yüzey modellemesi yapmak
 • 3B (Boyutlu) yüzeylerden paralel kesitler çıkarmak
 • 3B (Boyutlu) cevher modellemesi yapmak
 • Cevher ve açık ocak için alan ve hakim hesapları yapmak
 • Topografik veriler için variogram modeli geliştirmek
 • Açık ocak tasarımı yapmak
 • Yeraltı hazırlık çalışmalarından kuyu, galeri ve lağım tasarımlarını, damar yapılı cevherler için yapmak


Mitto MADEN , ekip çalışmasıyla, alanında uzman olan kadrosuyla ve bilimsel araştırma yürütecek araştırmacıların katkıları ile , teorik ve yazılım çalışmalarıyla modellemeyi ileri düzeye ulaştırılabilmektir.