DANIŞMANLIK
GLOBAL ÇÖZÜMLER

ATIK BARAJI MADEN ATIK BARAJIATIK BARAJI MADEN ATIK BARAJI

Madenlerin işleme tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesini sağlayan mühendislik yapıları, Atık Depolama Tesisleridir. Bu mühendislik yapısı, maden atıkları ve/veya atık suyun tasarlanan alan içerisinde tutularak doğayla etkileşimini imkânsızlaştırmayı amaçlamaktadır.


Bir tesisin en hassas yapılarından olan Atık Depolama Tesisleri, bölgenin depremselliği, meteorolojisi, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, jeolojik ve jeoteknik parametreleri göz önünde bulundurularak tasarımlanmaktadır. Aksi takdirde, sızıntı, kaçak ve taşmalar, gövde duraysızlık problemleri, büyük ölçekli kirlilik sorunları ile çevre ve halk ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır.


26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” , 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 15.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecek “Maden Atıkları Yönetmeliği” ve diğer ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak uluslararası standartlar dikkate alınarak Mitto Danışmanlık, müşterilerine bu kapsamda profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


• Halihazır Çalışmaları,
• Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler,
• Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etüdler,
• Deprem Risk Analizleri,
• Baraj Yeri Seçimi ve 3B Tasarımları,
• Baraj Yardımcı Yapı Tasarımları (Kuşaklama Kanalları, Yeraltı Suları Koruma Yapıları, Çöktürme Havuzları, Sızdırmazlık Sistemleri)